پاورپوینت:کارت امتیازی متوازن ،نقطه عطف و رمز موفقیت شرکت های بزرگ و برندهای مطرح جهانی

دسته بندي : بازاریابی » بازاریابی در شبکه های اجتماعی
در عصر دانش، سازمانهایی موفق هستند که استراتژیهای جدید مبتنی بر مزیتهای رقابتی را به سرعت اجرا کنند وبا یادگیری از بازار و مشتریان، هر جا الزم باشد فرایندها و عملیات خود را اصالح کرده و بهبود بخشند. اینها سازمانهای استراتژیک یادگیرنده خواهند بود. هر چه در عصر دانش جلوتر میرویم، تکنیکهای جدیدی ظهور می­‌ کنند تا توانمندیهای استراتژیک را برای سرآمدی عملیاتی غنا بخشند. این مدلها همگی از کارت امتیازی متوازن الهام خواهند گرفت که امروزه اثر بخشترین چارچوب برای مدیریت استراتژیک و عملکرد است.
در این فایل مطالب ارزشمند و به روز درقالب کارت امتیازی متوازن و اجرا شده در شرکت های بزرگ وبرندهای مطرح جهان از جمله:تویوتا-استارباکس-وال مارت -دل- مرسدس بنز- تاتاموتورز- فورد موتورز- فیلیپس الکترونیک.سامسونگ و چندین شرکت بزرگ جهانی به صورت تحلیل و در ۲۳۰اسلاید تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است که امیداست مورد استفاده اساتید ارجمند.دانشجویان گرامی .مدیران ومشاوران کسب وکار و مدیران فروش و کسانی که بازاریابی درعصر دیجیتال مهم می شمارند،قرارگیرد .
ارزیابی متوازن در سال ۱۹۹۲ به وسیله کاپلان و دیوید نورتون به منظور تبدیل چشم انداز واستراتژی به هدفها ارائه شد. استراتژی چگونگی انطباق ظرفیتهای یک سازمان با فرصتهای موجود در بازار به منظورتحقق بخشیدن به هدفهای کل سازمان را تبیین می کند . بنابراین مقصود از اجرای استراتژی، دستیابی به هدفهای از پیش تعیین شده است. به نظر آقای کاپلان و نورتون هدف اصلی واحد اقتصادی ماندگاری دربازار است. در بحث ماندگاری نیز چیزی که به چشم می خورد کیفیت محصول است میزان رضایت مندی مشتری نیز کیفیت را تعیین می کند. ارزیابی متوازن با تمرکز بر روی اندازه گیری عملکرد وتطابق آن با استراتژی، نقش مهمی را در پیشرفت سازمان ارائه می دهد . این نوآوری تفکر بسیاری از مدیران را نسبت به نحوه مدیریت سازمانها تغییرداده است. اکنون آنها استرا تژی رابا دقت بیشتر و با صراحت ارائه می کنند و سازمان را به عنوان مجموعه ای یکپارچه و متناسب از فعالیتها می دانند واستراتژی را با دستگاه اندازه گیری عملکرد مرتبط می شناسند.
دربازار پیچیده و متلاطم امروزی ،مدیرانی موفق خواهند بود که سازمان ها را باداشتن مزیت رقابتی به سمت بهره وری پایدارسوق دهند که از ابزارقدرتمند کارت امتیازی متوازن با مولفه ها و وجه های آن بصورت مناسب استفاده نمایند.زیراکه درکارت امتیازی متوازن ؛وضعیت بازار،مشتریان و ذی نفعان و حتی کارکنان سازمان ها بصورت اثربخش و هم افزا مدنظرقرار می گیرند.۱-کارت امتیازی متوازن
۲-جایگاه کارت امتیازی متوازن در برنامه‌ریزی استراتژیک
۳-ویژگی‌های کارت امتیازی متوازن
۴-جایگاه کارت امتیازی متوازن در برنامه‌ریزی استراتژیک
۵-ارائه راهکارهایی برای حل مشکلات ترسیم نقشه استراتژی در سیستم بیمارستانی
۶-نقش کارت امتیازی متوازن در بیمارستان ها
۷- سه حوزه بخش ناملموس در داخل برگه های متوازن
۸- تاریخچه کارت‌های امتیازی متوازن؛ مسیری برای شفافیت مالی
۹- کارت‌های امتیازی متوازن؛ مسیری برای شفافیت مالی
۱۰-کارت امتیازی متوازن ،یک نظام جامع به جای نمایش عملکرد
۱۱-بهره‌گیری از سنجه‌های قدیمی
۱۲-سنجه؛ اولین نرم‌افزار ایرانی
۱۳-ارزیابی استراتژی عملکرد سازمان بیمه ایران با کارت امتیازی متوازن در شهرستان سبزوار (مطالعه موردی)
۱۴-دارایی های نامشهودواثربخش سازمان های امروزی
۱۵-تعریف مسئله و بیان موضوع اصلی تحقیق
۱۶-سابقه مطالعات و تحقیقات انجام گرفته- تحقیقات داخلی
۱۷-AT&T Canada, Inc تحقیقات خارجی شرکت
۱۸-Zeneca Ag Products North Americaشرکت
۱۹-University of California, San Diegoدانشگاه
۲۰-United Parcel Serviceشرکت
۲۱-دستاورد اجرای کارت امتیازی متوازن
۲۲-داستانهای موفقیت از راه کارت امتیازی متوازن
۲۳-اهداف بلند مدت شرکتSaatchi &Saatchi
۲۴-اهداف بلند مدت شرکتSaatchi &Saatchi
۲۵-اثرات کارت امتیازی متوازن درشرکت ساعت چی اند ساعت چی
۲۶-کارت امتیازی متوازن در Tata Motors هند،
۲۷-کارت امتیازی متوازن حلقه مفقوده در شرکت های ساعت چی اند ساعتچی و تاتا موتورز هند
۲۸-کارت امتیازی متوازن درشرکت نروژی نفت و گاز StatoilHydro
۲۹-سنگ بنای پیروزی
۳۰-چالشهای کارت امتیازی متوازن در مقام عمل
۳۱-۶مرحله اساسی سیستم مدیریت حلقه بسته
۳۲- تنظیم استراتژی درکارت امتیازی متوازن
۳۳- درکارت امتیازی متوازن­‌برنامه ریزی استراتژیک
۳۴­‌برنامه ریزی استراتژیک درکارت امتیازی متوازن -ادامه
۳۵- همسویی سازمان با استراتژی درکارت امتیازی متوازن
۳۶- برنامه ریزی عملیات درکارت امتیازی متوازن
۳۷-کنترل، نظارت و یادگیری درکارت امتیازی متوازن
۳۸-سنجش و سازگار کردن استراتژی با کارت امتیازی متوازن
۳۹-چند تعریف مفهومی و عملیاتی در حوزه کارت امتیازی متوازن
۴۰-اهداف استفاده ازکارت امتیازی متوازن
۴۱-واقعیت هایی در خصوص استراتژی
۴۲-• اقدامات استراتژیک
۴۳-تفاوت هدف و اقدام استراتژیک
۴۴-منظرهای روش ارزیابی متوازن : منظرمشتری
۴۵-منظرهای روش ارزیابی متوازن : منظرفرآیند
۴۶-منظرهای روش ارزیابی متوازن : منظریادگیری
۴۷-منظرهای روش ارزیابی متوازن : منظرمالی
۴۸-چگونه از صحت یک BSC اطمینان حاصل نماییم؟
۴۹-موانع اجرایی احتمالی ارزیابی متوازن:
۵۰- ارزیابی مدیریت دانش با کارت امتیازی متوازن
۵۱-روش کارت امتیازی متوازن درمدیریت دانش
۵۲-ارتباط وجوه کارت امتیازی متوازن با مدیریت دانش
۵۳-ارزیابی­ مدیریت­ دانش ­با­ روش­ کارت­ امتیازی ­متوازن
۵۴- وجه مالی: چگونه می­ توان برای سهامداران ارزش افزوده ایجاد کرد؟
۵۵-وجه مشتری: چگونه نیازها و انتظارات مشتریان رابرآورده نماییم ؟
۵۶- مشتریان به چنددسته تقسیم می شوند
۵۷- ایجاد پایگاه اطلاعاتی از نیازهای مشتریان ازمنظرکارت امتیازی متوازن
۵۸- وجه رشد و یادگیری: چگونه می ­توانیم بهبود و ارزش افزایی را تداوم بخشیم ؟

تاریخچه

دیدگاه های کارت امتیازی متوازن چیست؟

چهار چشم انداز کارت امتیازی متوازن

چرا سازمان شما به دیدگاه ها نیاز دارد؟

یک سازمان بخش خصوصی باید از چه دیدگاه های کارت امتیازی متوازن استفاده کند؟

کارت امتیازی متوازن درThe Institute Way

بعد هدف: کارفرمای عالی

بعد هدف: الگوی محیط زیست، ایمنی و یکپارچگی

بعد هدف: سودآوری رقابتی

سیستم مدیریت داخلی و شاخص های کلیدی عملکرد

فرآیند مدیریت داخلی در گروه فولکس واگن

هنگام برنامه ریزی آینده شرکت، اجزای برنامه ریزی فردی بر اساس مقیاس زمانی تعیین می شوند:

شاخص های اصلی عملکرد در گروه فولکس واگن

فولکس واگن در هند تجزیه و تحلیل کارت امتیازی متوازن و راه حل

کارت امتیازی متوازن در فولکس واگن

تحلیل کارت امتیازی متوازن فولکس واگن

چارچوب کارت امتیازی متوازن چیست؟

استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن برای فولکس واگن در مطالعه موردی هند 

دیدگاه مشتری در رویکرد کارت امتیازی متوازن

معایب روش کارت امتیازی متوازن چیست؟

کارت امتیازی متوازی متوازن در شعبه برزیل فولکس واگن

کارت امتیازی متوازی متوازن در شعبه برزیل فولکس واگن

اقدامات مدیرعامل فولکس واگن با رویکردکارت امتیازی متوازن

درگیر کردن کارمندان دراجرای کارت امتیازی متوازن

تجزیه و تحلیل یک کارت امتیازی متوازن در شرکت تجارت الکترونیک دل

کارت امتیازی متوازن –ماشین های محاسباتی

بررسی هزینه و توانمندسازی کارکنان

بررسی کارت امتیازی متوازن در شرکت فورد موتورز

کارت امتیازی متوازن در شرکت وال مارت

شرکت استارباکس: ایجاد یک زنجیره تامین پایدار تجزیه و تحلیل کارت امتیازی و راه حل/  

راه حل تحلیل کارت امتیازی متوازن درشرکت استارباکس

بکارگیری رویکرد کارت امتیازی متوازن برای شرکت استارباکس:

بهبود خدمات مشتری ازطریق کارت امتیازی متوازن در شرکت راک واتر

۵عنصر استراتژِیک راک واتر

کارت امتیازی متوازن در فیلیپس الکترونیک

تحلیل کارت امتیازی متوازن در فیلیپس الکترونیک

شاخص های کلیدی فیلیپس

پیوند دادن اقدامات کوتاه مدت با استراتژی بلندمدت

نحوه استفاده اپل از کارت امتیازی متوازن

نحوه استفاده اپل از کارت امتیازی متوازن-۵شاخص عملکرد

تغییر روند در اپل به سمت رضایت مشتری

مدیر کارت امتیاز کسب و کار مایکروسافت آفیس

کارکرد کارت امتیازی متوازن درمایکروسافت

بیان، نظارت، تجزیه و تحلیل، همکاری و عمل به عنوان یک راه حل مبتنی بر وب مقرون به صرفه

مرسدس بنز هند تجزیه و تحلیل کارت امتیازی متوازن و راه حل

راه حل تجزیه و تحلیل کارت امتیازی متوازن برای مطالعه موردی "مرسدس بنز هند"

بکارگیری رویکرد کارت امتیازی متوازن در مطالعه موردی مرسدس بنز هند

مطالعه کارت امتیازی متوازن – سامسونگ کارت امتیازی متوازن:

تجزیه و تحلیل کارت امتیازی متوازن برای شرکت کوکاکولا

استراتژی کسب و کار کوکاکولا برای برنده شدن بازی ۲۰۲۰

تجزیه و تحلیل BSC شرکت کوکاکولا

برنده شدن در صنعت

نوع مدیریت تویوتا

سبک مدیریت منحصربه فرد تویوتا

ارزیابی استراتژیک کارت امتیازی متوازن

ماتریس BSC برای تویوتا

لکسوس محصول سال ها تحقیق و توسعه توسط تیمی از مهندسان تویوتا

شکایات به عنوان پیشنهاد یا نظرات مشتریان گرامی در نظر گرفته می شود

مسئولیت پذیری تویوتا

با ۲۳۰اسلاید تخصصی
دسته بندی: بازاریابی » بازاریابی در شبکه های اجتماعی

تعداد مشاهده: 1908 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: ppt

حجم فایل:4,239 کیلوبایت

 قیمت: 95,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    230اسلاید تخصصیپاورپوینت استراتژی بازاریابی و فروش درشرکت ساعت سازی سیکو .برندمورد علاقه مشتریان منحصر به فرد جهانی

سیکو یک هلدینگ بزرگ در ژاپن است که با بیش از یک قرن سابقه در زمینه طراحی و ساخت ساعت، دستگاه‌های الکترونیکی، نیمه‌هادی‌ها، جواهرات و تجهیزات اپتیک فعالیت می‌کند.

قیمت : 160,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تحقیقات بازاریابی با رویکرد حل مشکلات مدیریتی و استراتژیک برندهای جهانی

مطالعه موردی مطالعه موردی (Case Study) یک روش پژوهش علمی است که به صورت باز، ژرف و جزئی‌نگر به مطالعه یک مورد خاص می‌پردازد. در دسته‌بندی انواع روش تحقیق علمی این روش یکی از انواع تحقیق توصیفی محسوب می‌شود.

قیمت : 140,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت استراتژی مشتری نوازی دربرندهای بزرگ جهانی با رویکرد مدیریت تجربه مشتریان

یکی از اصلی ترین و مهم ترین مفاهم در حوزه کسب و کار، مدیریت تجربه مشتری است

قیمت : 180,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مدیریت استراتژیک درشرکت ژیلت،شرکتی با اندیشه های برتر جهانی

تولید و عرضه ی یک قلم محصول جدید کاری بسیار پیچیده و پرهزینه است، ولی مهارت بی چون چرای شرکت در این زمینه باعث شده است که شرکت ژیلت در خلاقیت و نوآوری به عنوان یک نمونه درآید.

قیمت : 150,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت.مدیریت استراتژیک درشرکت زد اف(ZF).بازیگر جهانی در فناوری درایو لاین driveline

زد اف (فریدریشسهافن آگ)، که به اختصار zf نیز نامیده میشود، یکی از شرکت های خوشنام و نامدار آلمانی است که کار اصلی این کمپانی طراحی و تولید اکسل و گیربکس کامیون‌ها، اتوبوس‌ها، ماشین‌آلات کشاورزی، راهسازی و معدنی، توربین‌های بادی و تجهیزات سنگین در جهان می‌باشد.

قیمت : 120,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت.مدیریت استراتژیک در آدیداس، شرکتی که مادرصنعت برندینگ جهانی کفش است

آدیداس یک هولدینگ است که در زمینه تولید محصولات ورزشی فعالیت می‌کند.

قیمت : 140,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت،مدیریت استراتژیک درشرکت اپل ،ارزشمندترین استارتاپ جهانی درفروش موفق

اپل همیشه چیزی را تولید کرده است که مدیرانش آرزو داشته‌اند که روزی چنین چیزی را داشته باشند. در نتیجه، اپل با ارائه محصولاتی که مشتریانش نمی‌دانستند که می‌خواهند، آنها را خوشحال و حیرت‌زده می‌کند.

قیمت : 92,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت"سرمایه انسانی،رمزموفقیت وماندگاری شرکت های برتر جهانی"

مدیریت استعداد، مهارت جذب کارمندان بسیار ماهر، یکپارچه سازی کارمندان جدید و بهبود و حفظ کارمندان فعلی برای دستیابی به اهداف کسب و کار می باشد.

قیمت : 98,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب(pdf)،استراتژی های تاب آوری ونقشه راه شرکت های بزرگ جهانی برای حضوردربازار پسا کرونا

دربحران کرونا ثابت شد که تاب آوری شرکت ها از جمله مولفه های تاثیرگذار در ادامه فعالیت و ماندگار شرکت هاست

قیمت : 85,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بخش بندی بازارهای هدف داخلی وبین المللی رمز موفقیت وماندگاری برندهای مطرح جهانی

بخش بندی بازار یا همان تقسیم بندی بازار یکی از قدیمی‌ترین ترفندهای بازاریابی بیان شده در کتب و متون است. با گسترده‌تر شدنِ جمعیت و ترجیح مشتریان و دسترسی بیشتر به گزینه‌های رقابتی، بخش بندی بازار در هر کسب‌و‌کار یا طرح بازاریابی اهمیت زیادی یافته است.

قیمت : 85,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت”بازاریابی ویدئویی در شرکت های بزرگ ، کلید موفقیت درکشف سلیقه وجلب توجه مخاطبین جهانی “

اگر ویدیو مارکتینگ را آینده بازاریابی در نظر بگیریم، اکنون آن آینده رسیده است. اگر تا به حال نمی‌دانستید که آیا وقت گذاشتن و سرمایه‌گذاری روی ویدیو مارکتینگ ارزش دارد یا نه، باید بدانید که اکنون بهترین زمان برای شروع ویدیو مارکتینگ است.

قیمت : 95,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت"استراتژِی بازاریابی ورمزموفقیت شرکت مایکروسافت درپیش بینی و مدیریت تقاضای مشتریان "

مایکروسافت، نامی است که هر کاربر کامپیوتری با آن آشنا است. این شرکت با عرضه‌ی ویندوز توانست خود را به فرمانروای بی چون و چرای صنعت کامپیوترهای شخصی تبدیل کند.

قیمت : 92,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت،مدیریت استراتژیک درشرکت سامسونگ ،بزرگترین استارتاپ جهانی که بازاریابی محتوا را مزیت رقابتی

اغلب سامسونگ را به عنوان یکی از بهترین برندهای جهانی تلفن همراه می شناسند. برندی که همچنان برای تداوم حیاتش تلاش می کند و به دنبال سهم بازار بیشتری در بازار گوشی های تلفن هوشمند است. چیزی که سامسونگ را به رهبر صنعت تبدیل کرده است، استراتژی بازاریابی موفق این شرکت است.

قیمت : 65,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت استراتژیک درشرکت یو پی اس.رهبرجهانی در تحویل بسته های مشتریان و شاهکارمدیریت زنجیره

UPS یکی از قدیمی‌ترین برندهای فعال در صنعت ‌حمل‌و‌نقل جهانی است که امروز در شاخه‌های گسترده‌ی آن، به‌عنوان بازیگری بزرگ شناخته می‌شود.

قیمت : 140,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت حمل ونقل فدکس با رویکرد پیوند خلاقیت بابزرگترین ناوگان کارگوی جها

فدکس که بیشتر با برند FedEx شناخته می‌شود، یکی از بزرگ‌ترین بازیگران حوزه‌ی لجستیک است که با دراختیار داشتن ناوگانی متشکل از ۶۸۸ فروند هواپیما، روش‌هایی نوین را پایه گذاشته است.

قیمت : 160,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت.زنجیره تامین دیجیتال،رمز موفقیت شرکت های بزرگ جهانی درتاب آوری و پیش بینی تحولات

زنجیره تأمین امروز مجموعه­ای از اقدامات کاملاً گسسته و جداگانه است که محصول را از طریق بازاریابی، توسعه محصول، تولید و توزیع در نهایت به دست مشتری می‌رساند.

قیمت : 75,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت:کارت امتیازی متوازن ،نقطه عطف و رمز موفقیت شرکت های بزرگ و برندهای مطرح جهانی

دربازار پیچیده و متلاطم امروزی ،مدیرانی موفق خواهند بود که سازمان ها را باداشتن مزیت رقابتی به سمت بهره وری پایدارسوق دهند که از ابزارقدرتمند کارت امتیازی متوازن با مولفه ها و وجه های آن بصورت مناسب استفاده نمایند.زیراکه درکارت امتیازی متوازن ؛وضعیت بازار،مشتریان و ذی نفعان و حتی کارکنان سازمان ها ب

قیمت : 95,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک، کلید موفقیت در برندهای مطرح جهانی

سرعت سریع جهانی شدن کسب و کار نتایجی در ظهور یک رشته جدید، مدیریت استراتژیک جهانی که ترکیبی از مدیریت استراتژیک و کسب و کار جهانی است، داشته است. مدیریت استراتژیک عبارت است از شناسایی و عکس العمل به فرصت ها و تهدیدات در محیط

قیمت : 98,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت.تحقیقات بازاریابی .رمز موفقیت برندهای مطرح جهانی دردستیابی به بازارگسترده و سود بیشتر

مارکتینگ ریسرچ یا تحقیقات بازاریابی مجموعه ای از فرآیندهاست که تولید کننده و مشتریان و مصرف‌کننده نهایی را از طریق جمع آوری اطلاعات به هم متصل می کند. این اطلاعات برای تعریف فرصت ها و تهدید های بازاریابی ، ارزیابی فعالیت‌های بازاریابی و درک بهتر نسبت به فرآیند بازاریابی و بهبود آن مورد استفاده قرار

قیمت : 58,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت،بازاریابی صنعتی،تحلیل بازاربه سبک مدیران هوشمندورمزموفقیت کسب وکارهاهای بزرگ ومتوسط

بازاریابی صنعتی که از آن تحت عنوان b2b marketing هم نام‌برده می‌شود، شامل فروش محصول یا خدمات یک شرکت به شرکت دیگر می‌شود.

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل